Verkkosivun testaus

Verkkosivun testaus

Verkkosivun testaus ja sen suunnittelu

Verkkosivun testaus on olennanen osa sivuston suunnittelua. Harmillisesti juuri se jätetään sivustoprojekteissa turhan vähälle huomiolle. Sivuston testaus ei tarkoita pelkkää oikolukua, verkkosivu ei ole esite. Web designer -koulutuksessamme testauksella oli tärkea rooli. Testausten ensisijainen tehtävä on varmistaa hyvä käyttökokemus sivuston käyttäjälle. Käytettävyydellä ja teknisellä virheettömyydellä on kasvava merkitys myös hakukoneita silmällä pitäen. Koska aihealueessa on paljon hallittavaa, testauskurssin tavoitteissa lähdetiin liikkeelle peruskäsitteiden tarkastelusta:

Mikä on testauksen rooli asiakkaan tarpeiden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä?
Miten validointi ja verifiointi eroavat toisistaan?
Mitä on ketterä testaus?
Mitä eri testausmuotoja on?
Mitä eri testaustasoja on?
Mikä on testisuunnitelma?

Sisäänajo aiheeseen lähti liikkeelle eri testausmuotoja läpikäyvässä ennakkotehtävässä ». Saatuamme käsityksen testaamisesta yleisellä tasolla, pääsimme jatkamaan yksilötyöhön. Kurssin päätteeksi kasassa tulisi olla oman portfoliosivuston testisuunnitelma, testausstrategia ja valmiin verkkosivun testaus suunnitelmien mukaisesti.

Tule mukaan testamaan sisältöä tai toiminnallisuutta

Miten verkkosivujen testaus pitäisi tehdä? Testisuunnitelman teko ei voinut jäädä vain testausmuotoihin tutustumiseen, vaan ne piti ottaa käyttöön oman portfoliosivuston kehittämisessä. Vaikka sivusto on julkaistu ja varsinainen hyväksymistestaus tehty, testausta ei kannata unohtaa. Turhauttavien käyttökokemusten tunnistaminen ja karsiminen on tärkeää koko sivuston elinkaaren ajan.

Olette tervetulleita osallistumaan tämän verkkosivun testaukseen! Se onnistuu vastaamalla helppoihin monivalintakysymyksiin. Kysymyksiin ei ole oikeaa tai väärää vastausta, eikä vastaaminen vaadi testauskurssin läpikäyntiä. Kyselyt pyrkivät kartoittamaan sitä, millaisia ajatuksia tai kokemuksia verkkosivu sen käyttäjässä herättää.

Verkkosivun testaus

kestää vain muutaman minuutin. Testikysely on tarkoitettu tälle portfoliosivustolle satunnaisesti eksyvälle käyttäjälle, joka pystyy vaivatta kertomaan arvionsa mm. sivuston ulkoasusta ja sisällöstä. Kommentteja tai kysymyksiä voi lähettää myös ilman kyselylomakkeeseen vastaamista. Yhteydenotto sujuu helposti sivuston yhteydenottolomakkeen » kautta. 

Verkkosivun toiminallisuuden testaus

on suunnattu erityisesti web designer-opiskelijoille ja -suunnittelijoile. Sen avulla on tarkoitus tarkastella sivuston toimivuutta monipuolisella laitevalikoimalla usean eri testaajan toimesta. Molempiin kyselyihin vastaaminen käy helposti keneltä tahansa verkkosivujen ahkeralta käyttäjältä!
Hyvät testaajat: Iso Kiitos ajastanne!

Testauksen itsearviointi

Testauskurssin tavoitteet antavat mahdollisuuden tutustua hyvin laajaan aiheeseen. Yksilötehtävässämme testaaminen ulottui verkkosivun testaukseen. Jos kykeni määrittelemään tehtävänsä vielä tarkemmin, se koski oman sivuston testaamiseen käytettäviä testausmuotoja. Itse en täysin onnistunut tehtävän rajaamisessa, mutta toisaalta voin laajentaa tekemääni testausstrategiaa ja testisuunnitelmaa verkkosivuprojekteihini myös jatkossa. Lisähaastetta toi se, että kyse ei ollut vain suunnitelman teosta. Sen ohessa oli suoritettava testauksia sekä toteuttaa ja käsitellä niissä saatuja tuloksia. Koko testauskurssin ajan sain uusia ideoita, mutta niitä ei ollut järkevä edistää kovin pitkälle kurssin puitteissa. Lopulta ongelmia ei enää tuottanut testaus, vaan resurssien puute niiden toimeenpanossa.

Testauskurssin onnistumiset

Testisuunnitelmassani » listasin tavoitteeksi sivuston asiakaskokemuksen parantamisen ja sivuston virheettömyyden varmistamisen. Nämä tavoitteet veivät päähuomion testauksissani ja sivusto eli koko testauksen ajan. Tavoitteenani oli myös luoda toimiva testaussuunnitelma minkä tahansa verkkosivun testauksen pohjaksi hyödyntämällä eri testausmuotoja. Hyödyllisiä käytäntöjä oppisin tekemällä testauksia ja myöhemmin vertaisarviointien yhteydessä myös muilta kurssilaisilta.
Parhaaksi onnistumisekseni lasken sen, että koska projekti eteni ketterästi puutteita karsien, sen aikana ehti oppia paljon uutta. Testauskurssi olisi yhtä hyvin voinut kulkea nimellä ideointikurssi. Onnistumisena pidän siis kurssin aikana kertynyttä osaamista ja testausten eteen nähtyä vaivaa.

Miten voin parantaa testaustaitojani?

Suurimmat virheeni tein rakenteen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi navigaation muotoa ja tarvetta olisi pitänyt miettiä perusteellisesti heti suunnitteluvaiheessa. Muutoksia oli helppo tehdä sisältöön ja osin jopa ulkoasuun, mutta rakenteen muokkaaminen ei suju ilman ylimääräistä työtä. Näissä tilanteessa päätyy helposti paikkailujen kierteeseen ja lopputulos alkaa hämmentää sekä käyttäjää että tekijää itseään. Suunnitteluvaiheen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Parannettavaa löysin  järjestelmällisyydestä ja vaivaamaan jäi myös pelkälle suunnitteluasteelle jäänyt ajatus sivuston ylläpitokalenterista. Listaus sivustolle tehtävistä toimenpiteistä olisi voinut sisältää säännöllisesti tehtävien ns. huoltotoimenpiteiden (päivitykset, seuranta ym.) lisäksi myös tyhjää tilaa uusille ideoille. Suunnitelmieni aikataulu olisi myös saanut olla tiukempi ja tarkempi. Käytännössä esim. päivitysten tekeminen ei ollut suunniteltua, vaan ne hoituivat koska sisäänkirjautuminen järjestelmään oli lähes päivittäistä.

Miten ylitin testauskurssilla odotukseni?

Erityisen tyytyväinen olen varsinaisen testaussuunnitelman oheen tälle sivulle rakentamistani testikyselyistä ja testitapausten dokumentoinnista. Kyselyjen tekeminen laajensi sivuston testauksen oman puuhasteluni ulkopuolelle. Kolmella välilehdellä päivittyen operoiva testidokumentti » on  toiminut eri kautta tulleiden havaintojen ja palautteiden erittelijä ja kokoajana.

Miten voin hyödyntää testauskurssilla oppimaani?

Valmis testaussuunnitelma on käyttökelpoinen työkalu ja helposti muokattavissa jatkokäyttöön. Testauksissa ilmenneiden ongelmien selvittely oli myös hyödyllistä: Syvällä testauksissa opin WordPressistä jopa enemmän kuin varsinaisen WordPress-kurssin aikana. Jatkossa osaan mm. hyödyntää enemmän automatisoitavia testauksia. Lisäosia riittää. Niihin kannattaa tutustua, testata (!) ja vaihtaa sopivampaan aina tilaisuuden tullen. Innostuin myös tekemistäni testikyselyistä. Ulkopuolinen näkemys asioista virkistää ja selkiyttää omaa ajattelua. Verkkosivun testaus siis kannattaa, oli oma näkemys käyttökokemuksesta miten vahva tahansa.

Verkkosivun testaus on ratkaiseva osa hyvän sivuston luontia. Teknisesti toimimaton sivusto pudottaa myös sen käyttökokemusta. Keskeneräisen sivuston julkaisemiseen on vaikea nähdä riittävän hyviä perusteita, sillä sivuston kunnosta ja laadusta pitää huolehtia myös hakukonenäkyvyden varmistamiseksi. Hitaasti latautuva sivusto, puutteelliset linkit tai 404-virheviestit tuovat takuuvarmasti kapuloita rattaisiin. Lue aiheesta lisää tutustumalla hakukoneoptimointiin »