Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi verkkosivuille

Hakukoneoptimointi on keskeinen osa verkkosivujen suunnittelua. Hyvän verkkosivun rakentaminen ei synny hetkessä ja siinä vaiheessa kun kukaan ei vielä löydä tuotostasi, työn voi sanoa olevan kesken. Optimointia käsittelevä kurssimme eteni käsitteistä optimoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ennen pureutumistamme syvemmälle optimointitehtäviin, saattaa olla paikallaan tutustua IAB Finlandin digimainonnan sanastoon »

Hakukonelöydettävyys haltuun - lyhyt oppimäärä

Koulutuskonaisuuden kurssi optimoinnista ja hakukonelöydettävyydestä lähti liikkeelle täsmällisellä ennakkotehtävällä: "Tuota omannäköinen sähköinen esitys verkkosivun hakukoneoptimoinnista".

• Mitä hakukoneoptimointi on ja miksi sitä tehdään?
• Yleisimmät käsitteet, tärkeimmät työkalut?
• Hakukonelöydettävyys teknisestä näkökulmasta?
Löydettävyys markkinoinnin näkökulmasta?

Jos verkkosivun löydettävyyden tehostaminen kiinnostaa, kannattaa vilkaista rakentamaani suoraviivaista kiteytystä optimoinnista ja siihen liittyvistä käsitteistä. Mikäli aihe on uusi, esitys antaa vastauksen edellä esitettyihin kysymyksiin ja havainnollistaa tarkemmin sivun aihetta. Tutustu esitykseen - saatat huomata, että hakukoneoptimointi on jännittävämpää kuin uskoisitkaan:

Optimointi tutuksi lähijaksolla

Selvitettyämme ennakkotehtävässä hakukoneoptimointiin liittyvät yleisimmät käsitteet ja työkalut, olimme lähijaksolla valmiita siirtymään eteenpäin. Tutustuimme verkkosivujen hakutulosten parantamiseen sekä teknisestä että markkinoinnin näkökulmasta. Ryhmätöissä pureuduimme hakukoneoptimoinnin eri aihe-alueisiin mm. infograafien inspiroimina. Huomasimme työstävämme mittavaa asiakokonaisuutta. Olimme vasta sisäistäneet laskeutumissivun käytettävyysvaatimukset.  Nyt oli edessä seuraava askel, jossa kurssi laajeneisi edelleen hakukonemarkkinointiin ja konversio-optimointiin.

hakukoneoptimointi
hakukoneoptimointi käsitekartassa

Miten verkkosivut optimoidaan?

Optimointi-kurssin tavoitteeksi tuli luonnollisesti myös oman vastajulkaistun portfoliosivuston hakukoneoptimointi*. Sekä sivuston optimointisuunnitelmassa että sen toteuttamisessa avuksi otettiin WordPress lisäosaa nimeltä SEO Yoast.

SEO Yoast ei ole syyttä suosittu. Helppokäyttöinen lisäosa ohjaa näppärästi ja vaihe kerrallaan hakukonelöydettävyyden perusteissa. Vaikka sivustolle on asennettu lisäosa palvelemaan optimointia, sen vaatima työ pitää tehdä itse. Ideaalitapauksessa optimointi on pohdittu valmiiksi jo sivuston suunnitteluvaiheessa. Silloin työskentely sujuu vaivatta ja johdonmukaisesti. Portfolio-sivustolle tehdyssä tuotantokäsikirjoituksessa » asia on alustavasti huomioitu. Sisältö on kuitenkin muokkautunut sivuston vanhetessa ja muokkautuu edelleen.

*Lisäys 2018: Onnistuin ennen pitkää saamaan orgaaniset hakutulokset osalle sivuistani melko hyville sijoituksille. Vuoden vaiheessa tapahtunut domainin vaihto vesitti edistysaskeleet alkutekijöihinsä. Onkin mielenkiintoista seurata, kuinka kauan toipuminen kestää ja kuinka paljon lisätyötä se mahdollisesti tulee vaatimaan.

Hakukoneoptimointi ja Itsearviointi kurssilla onnistumisesta

Sivuston SEO- ja SEM-suunnitelma

Optimoinnit yksilötyö on kaksiosainen huomioiden sekä tekniset että markkinoinnilliset näkökohdat:

  1. "Tee aikatalutettu sivustosi hakukoneoptimointisuunnitelma, miten saat portfoliosi orgaanisen hakutuloksen mahdollisimman korkeaksi ja miten hyödynnät WordPress Yoast SEO -lisäosaa sivustosi teknisessä optimoinnissa. Rajaa suunnitelma huolella ja kirjaa suunnitelman ulkopuolelle jäävät asiat jatkosuunnitelmaksi."
  2. "Tee aikataulutettu sivustosi (SEM) markkinointisuunnitelma, miten tavoitat portfoliosi kohderyhmän, kasvatat portfoliosi konversioasteen asettamasi tavoitteen mukaiseksi? Miten hyödynnät Monster Insightsin WordPress GoogleAnalytics-lisäosaa sivustosi markkinoinnissa? Rajaa suunnitelma huolella ja kirjaa suunnitelman ulkopuolelle jäävät asiat jatkosuunnitelmaksi."

Optimointikurssin yksilötyö ja sen itsearvionti

Optimointikurssi päättyi portfoliosivuston hakukoneoptimointisuunnitelman ja markkinointisuunnitelman rakentamiseen. Yksilötyön tulisi sisältää valmiiden suunnitelmien lisäksi itsearviot onnistumisista. Omassa arviossani huomioin sekä kurssin että yksilötyön tavoitteet. Nämä tavoitteet liittyvät sivun alussa mainittujen käsitteiden, tärkeimpien työkalujen ja eri näkökulmien ymmärtämiseen. Koska kurssitavoitteet olivat selkeät ja osaksi vanhastaan tuttuja, saatoin todeta niiden täyttyneen. Alta löytyy suunnitelmat ja tarkemmat analyysit siitä, miten arvioin itse onnistumiseni SEM- ja SEO- suunnitelmien teossa.

Hakukoneoptimointi ja siinä onnistuminen

Optimointikurssin yksilötyö oli monella tapaa ennakkotehtävää haastavampi. SEO-suunnitelman rajaaminen oli ongelmallista, koska aihealue oli laaja ja tuntui työn edetessä kasvavan entisestään. Koska saman kurssin sisällä halusin toteuttaa myös suunnitelmaan asettamani tavoitteet, annettu aika ei tuntunut riittävän kaikkeen tarvittavaan.

SEM-suunnitelman markkinointitavoitteet olivat oma lukunsa. Lyhyellä aikavälillä konversioasteen kasvattaminen tavoitteen mukaiseksi ei välttämättä suju suunnittellusti, sillä tehtävää vaikeuttaa puuttellinen data. SEM- ja SEO-suunnitelman teko oli kuitenkin hankkeena kiinnostava. Eri tyyppisen sivuston kanssa myös markkinointitavoitteet olisivat olleet selkeämmin määriteltävissä. Kaikesta huolimatta työ ei jäänyt teoriatasolle, vaan se suunniteltiin toteutettavaksi. Jälkikäteen arviointuna sekä tehtävänanto että sen suhteellisen tarkka toteutus onnistuivat hämmätyttävän mallikkaasti kesälomien painaessa päälle.

Search Engine Optimization & Search Engine Marketing

SEO-suunnitelman tekeminen ja toteuttaminen onnistui melko hyvin ja siitä voi kiittää SEO Yoastia. Ellei kyseistä lisäosaa jo olisi, se pitäisi heti keksiä! Yoast ei ole pelkästään monipuolinen SEO-työkalu, vaan myös mukava ja helppo käyttää. Talking about User Experience! Lopullista arvosanaa varsinaiselle optimoinnille en pystynyt antamaan, sillä sivustolla ei ollut vielä tarpeeksi liikennettä, eikä ikää. Hakukoneoptimoinnin huolella tekeminen jätti itselleni kuitenkin selkeän ajatuksen siitä, kuinka sivustojen optimointi kannattaa jatkossa tehdä.

SEM-osiossa en onnistunut yhtä hyvin ja moni asia jäi suunnittelun asteelle. Näkyvin osa SEM-suunnitelman toteuttamista oli Google Analyticsin asentaminen sivustolleni sekä sen seurauksena evästeiden esille tuonti ja tietosuojaselosteen » laatiminen. Voisin sanoa onnistuneeni SEM-tehtävässä kunnolla vasta tutustuttuani perusteellisemmin analytiikkaan ja löydettyäni sen avulla uusia ideoita sivustojen kehittämiseen.

SEO ja SEM -kehitystarpeeni

Suurimmat puutteet optimoinnin tehtävien suorituksessa liittyivätkin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Analytiikan osalta myös tavoitteiden asettelu jäi keskeneräiseksi. Epäilemättä myös hakusanojen suunnitteluun olisi pitänyt jo sivuston suunnitteluvaiheessa käyttää enemmän aikaa. Nyt sivustoni kilpailee ilman perusteltua syytä joiltain osin aivan liian kovassa sarjassa. Hakukoneoptimoinnissa olisin toivonut ehtiväni ajatusleikkiä pidemmälle myös ohjaajan ehdottomassa a/b-testauksessa koskein sivustoilla vaadittaviin suuriin sanamääriin. Heitänkin pallon ilmaan: Testatkaapa esim. kolmea saman, suppean aihepiirin sivustoa. Miten ne sijoittuvat keskenään? Ellei eniten sisältöä sisältävät sivut sijoitukaan kärkeen, mistä löytyy syyt?

Onko optimointikurssi tarpeellinen?

Optimoinnin kurssi on täyttä asiaa. Vaikka aihe olisi tuttu vanhastaan, eri lähteiden läpikäynti oli hyödyllistä. Näin voidaankin puhua ylläpitotoimista, mikä sopii aiheeseen paremmin kuin hyvin. SEM- ja SEO-osaaminen on hyödyllistä myös ammatillisesti, joten aika ei mennyt hukkaan. Kurssitehtäviä tehdessä onnistuin myös kehittämään sivustoa eteenpäin. Samoin suunnitelmia toteuttaessani ratkaisin useita jatkosuunnitelmissa levänneitä kysymyksiä tai löysin uusia. Näistä esimerkkinä 404-sivujen kanssa vastaan tulleet ongelmat, sivuston nopeuteen vaikuttavat tekijät ja päällekkäisten sisältöjen poistaminen. Kaikki edellä mainitut asiat liittyvät sivuston hakukoneoptimointiin. WordPressissä löytyy myös niihin ratkaisuja tarjoavia lisäosia.

Entä mikä on lukemasi sivun SEO-tilanne? Sivuston julkaisun jälkeen se oli yllättävän hyvä. Hakukoneoptimointi-sivun ainoaksi kehityskohdaksi Yoast esitti tekstin lisäämisen. Lukijana saatat miettiä, että eiköhän tekstiä ole jo aivan riittävästi. Enemmän hakukonesijoituksiin vaikutti domainin vaihtuminen vuoden vaihteessa. Se tai liian vähäinen sisältö ei kuitenkaan kokonaan selitä tippuneita sijoituksia. Koska optimoinnissa on aina kysymys kilpailusta ja siinä suoriutumisesta, viisainta olisi ollut jo alun alkaen käyttää vähemmän kilpailtua hakusanamuotoja tai pidempiä avainsanoja.

Herättääkö optimointi mietteitä? Hienoa! Jos haluat jakaa ajatuksia aiheesta, ota toki yhteyttä ».