Sisällöntuotanto portfolio-sivustolle

Sisällöntuotanto portfolio-sivustolle

Sivuston käsikirjoitus ja synopsis

Sisällöntuotanto voidaan aloittaa kun sivuston tavoitteet ja kohderyhmä on määritelty. Kun ajatus siitä, mitä tehdään ja kenelle on kypsynyt, on aika suunnitella sivustolle sisältöä – edellä mainitut asiat kirkkaana mielessä.

Sisällöntuotanto ja sisältösuunnitelma

Marjutus -sivuston suunnittelun lähtöpiste oli WordPressin kurssin yksilötyöksi annettu portfolio-sivusto. Toteutuksen tuli sisältää sivuston asiakaskokemus » ja käsikirjoitus. Tässä synopsiksessa käydään läpi sivustosuunnitelman lähtökohdat ja ne tavoitteet, joita sivustolla syntyessään oli.

Aikataulullisesti sivuston sisällöntuotanto ja visuaalinen suunnittelu eteni kurssiaikatauluja seuraten. Suunnitteluvaiheessa oli riskinhallinnan kannalta tarpellista pitää mielessä Pareton periaate »
Vastuita ei jaettu: Portfolio-sivusto tekijä vastasi sivuston sisällöntuotantosta, visuaalisesta suunnittelusta, toteutuksesta, testauksesta ja aikataulun seurannasta.

Sisällöntuotanto:
Sivustolle tehtiin tuotantokäsikirjoitus sen julkaisun yhteydessä. Portfolio-sivuston tuotantokäsikirjoituksesta käy ilmi sivuston rakenne, elementit, linkit ja sisältö aukikirjoitettuna. Sisällöntuotanto sivustolle on ollut jatkuvaa, joten ensimmäinen versio on muokkautunut ja kehittynyt sivuston vanhetessa. Voi vielä tutustua sivuston suunnittelun alkuvaiheessa luotuun  tuotantokäsikirjoitukseen »
Hyvä myös muistaa, että sisällöntuotanto ei tarkoita vain kirjoitustekniikkaa. Sisältöä voi ja kannattaa tuottaa lisäksi kuvan ja äänen avulla. Enemmän äänenkäsittelystä».

Sisällöntuotanto ja tekninen toteutus tehtävänannossa

 1. Suunnittele ja toteuta portfolio-sivusto WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä ja suunnittele portfoliosivustosi asiakaskokemus käyttäen asiakaskokemuskurssilla käytettyjä työkaluja. Lataa valmis suunnitelmasi portfoliosivustollesi
 2. Suunnittele sivustosi ulkoasu ja toiminta. Lataa suunnitelmasi portfoliosivustollesi
 3. Toteuta kohtien 1 ja 2 mukainen WordPress-sivusto koulun toimialueellesi
 4. Varaa henkilökohtainen ohjausaika väliversion katselmointiin

Suunnittelijan omat sisältövaatimukset

 • Kurssien esittelyt ja niihin tuotettavaa materiaalia
 • Päivitettävät CV-tiedot
 • Sosiaalisen median linkit
 • Yhteydenottolomake
 • Linkit verkosta löytyviin töihin tai muuhun materiaaliin
 • Kuvia tai videoita töistä tai/ja työvaiheista
 • Varautuminen sivuston laajenemistarpeisiin

Ennen kirjoitusprosessia oli mietittävä kullakin sivulla käytettävät hakusanat ja sivustolle liitettävät linkit. Kurssien edetessä varsinainen sisältösuunnitelma jäsentyi tarkemmaksi ja alkoi löytää lopullisen muotonsa. Kuvitus ja kuvat olivat alusta asti omaa käsialaa. Tiedossa oli myös se, että mikäli sivustolle halusi koulutusaikaa pidemmän elinkaaren, sille tulisi hankkia uusi domain ja tehdä siirto alkuperäiseltä palvelimelta toiselle*.

Verkkosivun tavoite, kohderyhmät ja asiakaslupaus

 • Sivuston tavoitteena oli herättää kiinnostusta web designer-kurssin sisältöön. Täydennyskoulutuksen ja siitä saatavan osaamisen oli vaikutettava kiinnostavalta.
 • Valmiin portfolion oli tarkoitus myös helpottaa esim. koulutustietojen keräämistä yhteen, sekä niiden helppoa päivittämistä ja jakoa eteenpäin**.
 • Sisällön ja ulkoasun piti luoda mielikuva innostavasta ja monipuolisesta kokonaisuudesta. Sivuston vaatimuksiksi lukeutui informatiivisuus, helppokäyttöisyys ja onnistunut käyttökokemus.
 • Sivuston teon ensisijainen tavoite oli luonnollisesti tutustua WordPress-ympäristöön ja oppia hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Kun kyseisen tavoite tuli täytettyä, toteutui samalla myös asiakaslupaus sivustolla kuvatulle arkkityypille »

Sivuston sisällön pyrkimys oli vahvistaa positiivista kuvaa web designer -koulutuksesta ja sen kautta saatavasta osaamisesta. Verkkosivun ilmeisin arkkityyppi oli sivustotehtävämme antanut kouluttaja. Kohderyhmään kuului myös vertaisarvioita tekevät kurssitoverit. Sivuston saattoi ajatella kiinnostavan myös tulevia webdesigner-opiskelijoita, sillä vastaavia ja yhtä tarkkoja kuvauksia ei helposti löydä. Jos kohderyhmässä haluttiin lisäksi nähdä tulevat työnantajat, sivuston piti pystyä vastaamaan kysymykseen: Mitä portfolion tekijä osaa ja miksi?

Portfolio-verkkosivun julkaisuaikataulu

Sivuston väliversion tuli olla toteutettuna 19.5.2017. Sivuston julkaisua seurasi väliversion tarkistus. Kertaalleen hiottu versio oli valmiina aikataulun mukaisesti 9.6.2017. Kesätauon jälkeen elokuussa portfoliosivuston projektissa koottiin kasaan itsearviot. Henkilökohtaisia arvioita seurasi vertaisarviot kurssin kaikkien oman sivustonsa toteuttaneiden kesken. Syksyyn mennessä portfoliosivustoprojektin saattoi katsoa päättyneen ja opintojen jatkuvan eteenpäin muissa merkeissä. Koulutuskokonaisuuden esittelystä voi tutustua web desinger 2017 -koulutuksen vuosikelloon »

Lisäys 2018:

* 2018 alkaen alkuperäinen kesällä 2017 julkaistu sivusto aavikko.webdesignerit.info siirrettiin suunnitellusti omalle palvelimelle domainilla marjutus.info. Samassa yhteydessä marjutus -logo alkoi esiintyä myös toisella sivustolla marjutus.media ». Kevään 2018 aikana marjutus.media otti tätä artikkelia pidemmän askeleen sisällöntuotannossa itsenäisenä blogisivustona.
** siirron yhteydessä sivustolta on jäi pois alidomaineilla olleet CV:t suomeksi ja englanniksi, sekä myöhemmin julkaistu framework » -kurssin harjoitussivusto.