Ostajapersoonat käyttäjätarinan sankareina

Ostajapersoonat käyttäjätarinan sankareina

Tarinan runkona arrkkityyppien kuvaus

Ostajapersoonat esiin! Kuka on tämän sivuston todennäköisin käyttäjä? Joudun esittämään kysymyksen itselleni sivustotehtävää tehdessäni, mutta sama kysymys on vastassa jokaikistä verkkosivustoa suunniteltaessa.

Ketkä ovat sivustoni tyypillisimpiä käyttäjiä? Minkälaisia persoonia he ovat, mitä tapoja heillä on ja millaista on heidän verkkokäyttäytymisensä? Lue lisää suomalaisten verkkokäyttäytymisestä »
WordPress-kurssin yksilötehtävässä keskityn yhteen arkkityyppiin, ohjaajan roolissa sivustolla vierailevaan Kouluttaja-Katiin. Arkkityypilläni on sivustolla käynnille selkeä syy, valmiit tarpeet ja odotukset. Hänen palvelupolkunsa tehtävän suorittamisen eri vaiheista on kuvattu omalla sivullaan: Tutustu asiakaskokemuksen palvelupolkuun »

Ostajapersoonat tutuiksi

Palvelupolkua ei kuitenkaan suunnitella ennen kuin tiedetään kenen matkaan lähdetään. Samaistuminen vaatii tarkempaa tutustumista. Mietitäänpä millainen on sivustolle saapuva arkkityyppi ja tehdään hänestä arkkityyppikuvaus.

– vaikuttaja, mielipidevaikuttaja, loppukäyttäjä –
Olen kouluttaja-Kati, minulla on kattava koulutus sekä kaupalliselta että viestintäalalta ja toimin koulutus- ja esimiestehtävissä. Kouluttajana Turun kristilisessä opistossa vastuullani on Web designer-koulutuskokonaisuuden asiakaskokemukseen ja web-teknologiaan liittyvät kurssit. Olen sitoutunut itseni jatkuvaan kehittämiseen ja innostunut kehittämään myös muita. Mottoni on: Opettamalla toisia oppii myös itse. Oppilailtani toivon aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Otan mielelläni vastaan palautetta ja annan sitä myös itse.

 • TAUSTA: äiti, kouluttaja/projektipäällikkö
 • LUONNE: iloinen, helposti lähestyttävä, innovatiivinen, spontaani, mutta päämäärätietoinen
 • HARRASTUKSET: erilaiset liikuntaharrastukset, kielet ja matkustelu
 • SOME: LinkedIn, Facebook, Instagram
 • ROOLI: sivuston toteuttamista ohjaava kouluttaja
 • TARPEET: varmistua koulutettavien suoriutuneen hyvin WordPress-kurssin haasteista
 • KRITEERIT: Koulutettavat esittävät määräaikaan mennessä sivuston, joka sisältää riittävän määrän toimeksiannossa vaadittua materiaalia. Valmis toteutus on käyttäjäystävällinen ja teknisesti toimiva.

Ostajapersoonat tarinassa: Epic & Userstory

Kun arkkityyppi on luotu, tämän tarpeita on helpompi löytää ja kuvata. Se on välttämätön askel myös verkkosivun suunnittelussa, sillä tuntematta käyttäjän tarpeita, on vaikea osua lopulliseen maaliin – arvon tuottamiseen tärkeimmälle kohderyhmälle.

Käyttäjätarina ostajapersoonalle Kouluttaja-Kati

Kuvataanpa arkkityypin tarpeet kahden erilaisen käyttäjätarinan, eli epicin muodossa:

 1. ”Kouluttaja-Katina haluan löytää sivustolta tekijän henkilökohtaista sisältöä, jotta tiedän tekijän kyenneen muokkaamaan valmiita teema-pohjia omaan käyttöönsä”
 2. ”Kouluttaja-Katina haluan löytää sivustolta helposti asiakaskokemukseen ja sisällön suunnitteluun liittyvää sisältöä, jotta tiedän osiot suoritetuiksi”

Tarkka käyttäjätarina

Käyttäjän tarpeen toteuttamista varten käyttäjätarina puretaan epiceistä täsmälliseen muotoon user storyksi. Mitä tarkempi user story, sen helpompi on toteuttaa käyttäjän konkreettiset tarpeet sivustolla. User story voisi toimia näin:

 1. ”Kouluttaja-Katina löydän navigaatiosta CV-painikkeet » joista pääsen tarkistamaan CV-pohjaan tehtyjen teeman muokkausten onnistuneen
 2. ”Kouluttaja-Katina haluan löytää helposti linkin asiakaskokemusta » kuvaavaan osioon, jotta voin tarkistaa kyseisen sisällön toteutetuksi”
 3. ”Kouluttaja-Katina edellytän, että sivustolta löytyy myös ulkoasun suunnitteluun » ohjaava linkki, jotta tiedän suunnittelun suoritetuksi”