Äänenkäsittely

Äänenkäsittely

Äänenkäsittely - lisää elementtejä verkkosivun sisältöön

Äänenkäsittely kurssin aiheena takaa sen, että hyppäämme visuaalisista elementeistä aivan toiseen maailmaan. Samalla opimme käyttämään ääntä yhtenä viestintätuotteen elementtinä, opettelemme kuuntelemaan ja kuulemaan sekä tutustumaan erilaisiin ääni-ilmaisun mahdollisuuksiin. Tartumme ääneen tallentamalla, muokkaamalla, siirtämällä ja pakkaamalla sitä formaatista toiseen. Äänenkäsittelyn kurssilla työkalupakeistamme löytyivät mm. Olympuksen digitaaliset sanelimet » , Audacity-ohjelma » ja mielikuvitus.

Audiosisällöt sisältömarkkinoinnissa

Audio ja puhuttu sisältö on kasvamassa suosituksi viestintäelementtiksi podcastien kuuntelun kasvattaessa suosiotaan. Yrityksillä on mahdollisuus tehdä sisältömarkkinointia omalle sivustollaan esim. podcast-sarjojen muodossa. Yksinkertaisimmillan vlogeihin verrattavia podcasteja voi lähteä toteuttaamaan vaikka omalla älypuhelimella. Äänenkäsittely on silti paikallaan, jotta huonolaatuisempikin "podcaaminen" onnistutaan korjaamaan kelvolliseksi käyttökokemukseksi. Lue lisää podcasteista »

Äänenkäsittely on hauskaa!

Verkkosivujen suunnittelu alkaa käsikirjoituksesta », mutta myös äänityön toteutus vaatii oman äänisuunnitelmansa. Kurssilla tutustuimme aitoihin äänikäsikirjoituksiin ja harjoituksena teimme A4-kokoon oman versiomme äänikäsikirjoituksesta. Tämän pohjalta lähdimme tallentamaan harjoitustyöhön suunnittelemaanne sisältöä. Äänenkäsittelyssä muutimme sanelimien avulla tuottamamme materiaalin ääniraidoiksi. Lopulta äänet editoitiin ja työstettiin verkosta haettujen (mm. freesound.org ») äänitiedostojen kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi MP3 muotoon.

Äänisuunnittelun harjoitustyö:

Hauskuudesta huolimatta ei jää epäselväksi, että todellinen äänisuunnittelu on täynnä haasteita, mahdollisuuksia ja kysyy kovaa ammattitaitoa. Äänenkäsittelyn hallinta antaa silti myös tilaisuuden erilaisille toteutustavoille verkkosivujen sisältöjä luodessa. Koulutussisältö sivulta » löytyy lisää mediavaihtoehtoja sisällön tuottamiseen.

Oma harjoitutyöni äänityön kurssiltamme vaatii nöyrimpiä anteeksipyyntäjä suurelta Bernard Herrmannilta ja nerokkaalta Bill Wattersonilta. Syvä ihailuni kumpaakin kohtaan jatkuu edelleen sopimattomasta käytöksestäni huolimatta.

  1. Calvin & Hobbes piristää pilvisintäkin päivää: Calvin & Hobbes »
  2. Hats off to Bernard Herrmann:

Ammattilainen asialla: